For børn og barnlige sjæle

Personer du bør kende


Sokrates

optræder i : CITAT

– græsk filosof fra før Kristi fødsel. Han har haft stor betydning på den vestlige verdens måde at tænke på og blev af sin samtid anklaget for at sætte griller i hovedet på ungdommen (blandt andet). Som 70-årig blev han dømt til døden og tvunget til at drikke gift (skarntyde).

Christen Kold

optræder i : CITAT

– højskolelærer, der mente, at børn lærte bedst, hvis de mødte fakta og tørt bogligt stof med fantasien og historiefortællingen først. Han beskrev sine tanker i bogen ‘Om børneskolen’ fra 1877 og står bag den tredje ældste højskole i Danmark, nemlig Ryslinge Højskole på Fyn. 

Sven Sture

optræder i :

Da kongen blev pirat

– Dansk kaptajn, der oprindelig kæmpede på Dronning Margrete 1.s side i kampen om Sverige, men som senere hen gik over på den anden side og blev sørøver. 

Gorm den Gamle

optræder i :

Da kongen blev pirat

– En af Danmarks gamle vikingekonger, der regerede fra den jyske by Jelling fra før år 936. Han bliver ofte kaldt den første danske konge og er som sådan også nævnt på de to runesten: Jellingestenene. Han er desuden far til Harald Blåtand, der har lagt navn til nutidens ‘bluetooth-teknologi’.

Tycho Brahe

Optræder i :

Sølvnæsen | Dronningen og papegøjen

– Bygherre til det Kronborg, vi kender i dag og far til Christian 4. Frederik 2. var kendt for sit festlige hof, sine kanonskåle (hvor slottets kanoner blev affyret hver gang kongen hævede sit glas i en hilsen) og sit kærlighedsfyldte ægteskab med Dronning Sophie. Det er desuden Frederik 2., der står bag slottet Frederiksborg i Hillerød og anlæggelsen af de ‘kongeveje’, vi har i Danmark.

Frederik 2.

Optræder i :

En spøgelseshistorie | Hvis sten kunne tale | En djævelsk brudefærd | En kongelig affære | Sølvnæsen | Dronningen og papegøjen

– Bygherre til det Kronborg, vi kender i dag og far til Christian 4. Frederik 2. var kendt for sit festlige hof, sine kanonskåle (hvor slottets kanoner blev affyret hver gang kongen hævede sit glas i en hilsen) og sit kærlighedsfyldte ægteskab med Dronning Sophie. Det er desuden Frederik 2., der står bag slottet Frederiksborg i Hillerød og anlæggelsen af de ‘kongeveje’, vi har i Danmark.

Dronning Sophie

optræder i :

Dronningen og papegøjen | En djævelsk brudefærd

Gift med sin 23 år ældre fætter Frederik 2. i en alder af kun 14 år. Fulgte sin mand på rejser, plejede ham under sygdom, deltog i hans jagter og gav ham 7 børn. Da Frederik 2. døde, var kronprinsen (Christian 4.) kun 11 år gammel og derfor for ung til at overtage tronen. Dronning Sophie blev hans formynder indtil hans kroningsdag – og døde som landets rigeste kvinde i en alder af 74 år. Hun ligger begravet ved siden af sin mand i Roskilde Domkirke.

Christian 4.

optræder i :

Dronningen og papegøjen | En djævelsk brudefærd | Kronborg brænder | En kongelig affære

Kendt for sin store byggeiver, sine mange børn (mere end 20 styk), sine elskerinder og sin lange regeringstid. Christian 4. sad på den danske trone i over 59 år, og selvom hans regeringstid var præget af en fejlslagen deltagelse i Trediveårskrigen, der kostede landet dyrt, er han kendt som én af de mest populære konger i Danmarkshistorien. Ligesom sin far var han optændt af at bygge stort og bygge flot – og det er da også ham, der står bag nogle af hovedstadens mest prominente byggerier: Tøjhuset, Holmens Kirke, Rundetårn, Rosenborg Slot, Børsen m. fl.

Shakespeare

Optræder i :

En spøgelseshistorie

Der udbrød flere store pestepidemier i London i 1500- og 1600-tallet, og det betød flere stille stunder at skrive i for den unge engelske digter Willliam Shakespeare – for ikke at nævne en øget efterspørgsel på nye skuespil. Langt de fleste af digterens ‘plays’ udkom i årene 1589-1613, og ét af dem er ‘Hamlet’. En fortælling om en ung prins Hamlet, der mister sin far og tager hjem til Kronborg Slot for sørge over ham. Hér møder hans faderens genfærd, finder ud af, at han er blevet myrdet – og at det måske er hans mor og farbror, der har dræbt ham. ‘Hamlet’ udkom i 1603 og er et af de mest opførte og citerede skuespil i verden. William Shakespeare er bredt anerkendt for at være verdens største engelsksprogede forfatter – og verdens største dramatiker. Han blev kun knap 52 år gammel – men i den tid, han levede, nåede han bredt ud til hele verden.

Kirsten Munk

Optræder i :

Kronborg brænder

Christian 4.s hustru ‘til venstre hånd’ og mor til hele tolv af den folkekære konges børn. Hun blev gift i en alder af 17 år, men blev bedt om at træde ud af ægteskabet efter affæren med rhingreven Otto Ludvig af Psalm i 1628. Der gik efterfølgende rygter om at hendes datter, Marie Cathrine Christiansdatter, i virkeligheden var rhingrevens – og Kirsten Munk blev forvist til de jyske godser Boller og Rosenvold i 1630. I 1657 blev hun frataget sin grevindetitel efter at have støttet sin svigersøn – Corfitz Ulfeldt – i hans kamp mod Danmark på svenskernes side. Hun døde året efter, og ingen ved i dag, hvor hendes grav er.

Frederik 3.

optræder i :

I krigens skygge

Søn af Christian 4. og hans første kone dronning Anna Cathrine. Hans regeringsperiode blev præget af Svenskekrigene, og det var ham, der efter nederlaget til svenskerne blev tvunget til at afstå landsdelene Skåne, Halland og Blekinge. Det var dog også ham, der startede enevælden i Danmark- gjorde sig til konge af Guds nåde og indrettede reglerne sådan, at hans efterkommere fik arveret

til tronen. Ligger begravet ved siden af sin mand i Roskilde Domkirke.

Claus von Ahlefeldt

optræder i :

I krigens skygge

Var en holstensk adelsmand og dansk feltmarskal. Kendt for sin heltedåd under den Anden Karl Gustav-krig og Stormen på København i 1659, hvor han dræbte den første svensker, der kom over volden med sin hellebard. Efter freden med svenskerne blev han den mest magtfulde befalingsmand i Norge – og hans berømte våben ‘Ahlefeldts partisan’ blev gemt som et klenodie. Man kan finde hellebarden i Nationalmuseets renæssanceudstilling, rum 125, der har svenskekrigene som tema.

Tuxen og Rostgaard

Optræder i :

I krigens skygge

Lorenz Tuxen og Hans Rostgård var to nordsjællandske ridefogeder, der under svenskernes overfald på Kronborg Slot forsøgte at spænde ben for fjendernes planer og i øvrigt generobre slottet. På dette tidspunkt var København under belejring og sammen med præsten Henrik Gerner forsøgte Rostgaard og Tuxen at tage den svenske konge til fange. Planen mislykkedes, Henrik Gerner blev dømt til døden (men slap heldigvis), Hans Rostgaard flygtede til København, og Lorenz Tuxen overgav sig frivilligt. Kun deres medsammensvorne, ingeniøren Ole Steenvinkel, blev henrettet.

Johann Friedrich Struensee

Optræder i :

En kvinde i herretøj

J. F. Struensee var Christian 7.s tyske livlæge og den mand, der havde en affære med dronning Caroline Mathilde. Christian 7. var psykisk syg og i en årrække var det Struensee og Caroline Mathilde der regerede i hans navn – og de indførte flere ting, der var meget moderne for samtiden (og som ophidsede nogle): Færre penge til militæret, afskaffelse af tortur og censur (større grad af pressefrihed). Struensee og hans tætteste samarbejdspartner, Enevold Brandt, blev henrettet i 1772 efter et kup, som Christian 7.s stedmor, Juliane Marie, stod bag.

Caroline Mathilde

optræder i :

En kvinde i herretøj

Dronning af Danmark, gift med Christian 7. og søster til den engelske kong George 3. Den danske konge var Caroline Mathildes fætter, og da de blev gift i 1766, var de kun 17 og 15 år gamle og havde aldrig mødt hinanden før. Ægteskabet med Christian 7. var ikke særlig lykkeligt og selvom Caroline Mathilde fødte den arving, der var forventet (Frederik 6.) i en alder af 17 år, så fik hun det

aldrig rigtig godt ved det danske hof. I 1770 indledte Caroline Mathilde og Struensee et forhold, i 1771 blev hendes datter, prinsesse Louise Augusta, født og i 1772 blev den unge dronning altså sat i fængsel på Kronborg for sin affære med livlægen Struensee. Her fik hun taget begge sine børn fra sig og landsforvist til byen Celle, hvor hun døde af skarlagensfeber – kun 23. år gammel.

til tronen. Ligger begravet ved siden af sin mand i Roskilde Domkirke.

Prinsesse Louise Augusta

optræder i :

En kvinde i herretøj

Officielt var prinsesse Louise Augusta datter af Caroline Mathilde og Christian 7. – men i virkeligheden var hun nok et kærlighedsbarn af Caroline Mathilde og kongens livlæge Johann Friedrich Struensee. Hun blev taget fra sin mor som baby, opfostret af enkedronning Juliane Marie og som 14-årig gift med den godt ni år ældre prins Frederik Christian af Augustenborg. Prinsesse Louise Augusta havde et godt forhold til sin bror, Frederik 6., hele livet igennem.

Enevold Brandt

Optræder i :

En kvinde i herretøj

Ven til Johann Friedrich Struensee. Uddannet jurist og assessor i Højesteret. Blev arresteret sammen med Struensee og anklaget for at have slået den danske kong Christian 7. adskillige gange. Han blev – sammen med Struensee – halshugget den 28. april 1772 efter at være blevet erklæret skyldig i majestætsfornærmelse.

Christian 2.

Optræder i :

Og der blev lys

Dansk konge, der regerede et Danmark på vej fra middelalder til renæssance. Kendt for sin rolle i ‘Det stockholmske blodbad’, der kostede flere af hans modstandere livet, resulterede i oprør og et tabt Sverige. Kongen blev i 1513 afsat af det danske rigsråd og flygtede fra Danmark. I de næste mange år forsøgte han at få kongetitlen tilbage, men endte i stedet sit liv i fængsel på Sønderborg Slot.

Holger Danske

optræder i :

Vågn op til dåd

Dansk sagnhelt og vikingesøn. Blev taget fra sin far i en ganske ung alder, og blev livvagt for Karl den Store. Vendte hjem til Danmark efter megen hæder og skulle efter sigende sove kampberedt – klar til at vågne, hvis Danmark nogensinde kommer i knibe. Læs hans historie hér i bogen. 

Karl den Store

optræder i :

Vågn op til dåd

Hersker over Frankerriget og levede fra år 768 til år 814. Han erobrede det meste af Vesteuropa og lagde kimen til det, vi i dag kender som Frankrig og Tyskland. Han fik titlen ‘Den store’ og kaldenavnet ‘Europas fad-

er’ for sin vigtige rolle i historien og store succes på slagmarken. Holger Danske blev livvagt og såkaldt ‘Paladin’ for frankerkongen og tjente ham hædersfuldt i en årrække.

Gøtrik

Optræder i :

Vågn op til dåd

Vikingekonge der blev kristnet. Far til Holger Danske.

Carl Wiibroe

Optræder i :

Og der blev lys

En dansk brygger, der grundlagde sit bryggeri ‘Wiibroes’ i Helsingør i 1840. Det var ham, der introducerede den bayerske øl til det danske marked.

Christiern Pedersen

optræder i :

Vågn op til dåd

En dansk bogtrykker, forfatter og teolog, der levede fra 1480-1554. Han var Christian 2.s hofhistoriker, stod bag udgivelsen af den kendte ‘Saxos Danmarks Krønike’ og mente, at hans konge var en dirkete efterkommer af Holger Danske. Det var ham, der oversatte historierne om sagnhelten fra fransk til dansk.

Grevinde Danner

optræder i :

Og der blev lys

Født Louise Christine Rasmussen og gift ‘til venstre hånd’ med den danske kong Frederik 7. Hun blev igennem sit liv drillet og mobbet af landets højere borgerskab og kæmpede for kvinderettigheder og mod fattigdom. Hun oprettede i 1873 ‘Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden’ – forløberen for det, vi i dag kender som ‘Dannerhuset’.

Jens Levin Tvede

Optræder i :

Vågn op til dåd

En driftig helsingoransk forretningsmand, der stod bag brændevinsbrænderiet ‘Helsingør Spritfabrik’, der blev ét af landets største. Han var meget afholdt i Helsingør.

Frederik 7.

Optræder i :

Og der blev lys

Konge af Danmark og kendt for sit valgsprog: ‘Folkets kærlighed, min styrke’. Han var landets sidste enevældige konge og står som giver af Danmarks Riges Grundlov fra 1849. Han var også den sidste konge af den ‘Oldenborgske Slægt’.

H. C. Andersen

optræder i :

Og der blev lys

En af Danmarks mest kendte forfattere og digtere. Verdensberømt for sine eventyr om ‘Den lille havfrue’ og ‘Den grimme ælling’. Du kender ham sikkert allerede – ligesom rigtig mange andre børn, unge og voksne i verden.

H. C. Ørsted

optræder i :

Og der blev lys

Dansk fysiker og kemiker. Nær ven af H. C. Andersen og manden bag elektromagnetismen, som han siges at have opdaget i 1820.

Michael Faraday

Optræder i :

Og der blev lys

 Britisk fysiker og kemiker, der – kort efter at H. C. Ørsted havde opdaget elektromagnetismen – byggede to apparater, der kunne skabe det, han selv kaldte for ‘elektromagnetisk rotation’. Han demonstrerede den første elektriske ‘transformer’, påviste ‘induktion’ og byggede et bur, der kunne skærme mod lynnedslag: Det såkaldte ‘Faradays bur’.

Skriv til Polly

Skriv her dine gode tips og råd, eller andre ønsker – så giver jeg dem videre


Skriv til Polly

Skriv her dine gode tips og råd, eller andre ønsker – så giver jeg dem videre


LOG IN


Safe and Secure

Fast Shipping

Order History

Kontakt kvinden bag

Brug formularen eller kontakt mig via oplysningerne herunder

Kronborg 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk 

(+45) 2068 6934